การทดลองเลือดอย่างง่ายในการตรวจค้นโรคมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น

เซลล์ของมะเร็งผลิตโปรตีนที่เรียกว่าแอนติเจนที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีต้านพวกมัน – autoantibodies นักค้นคว้าที่มหาวิทยาลัยน็อตติงหมูแฮม (UK) พบว่าแอนติเจนที่เกี่ยวโยงกับเนื้องอก (TAAs) เหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีของโรคมะเร็งรวมทั้งขณะนี้พวกเขาได้ปรับปรุงแผงควบคุมของ TAA ที่เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วว่าเกี่ยวโยงกับโรคมะเร็งเต้านม เป็น autoantibodies ต้านพวกเขาในตัวอย่างเลือดที่เอามาจากคนเจ็บ

ในการค้นคว้านำร่องนักค้นคว้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของกลุ่มศูนย์ความเป็นสุดยอดด้านภูมิคุ้มกันอัตโนมัติในโรคมะเร็ง (CEAC) ที่สถานศึกษาหมอมหาวิทยาลัยนอตแย้งแฮมได้ทำเก็บเนื้อเก็บตัวอย่างเลือดจากผู้เจ็บป่วยมะเร็งเต้านม 90 คนภายในในขณะที่พวกเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม และก็จับคู่พวกเขากับแบบอย่างที่เอามาจากคนเจ็บ 90 ผู้ที่ไม่มีมะเร็งเต้านม (กรุ๊ปควบคุม)

พวกเขาใช้เทคโนโลยีการคัดเลือกกรอง (โปรตีน microarray) ที่ช่วยให้พวกเขาสามารถคัดเลือกกรองตัวอย่างเลือดอย่างเร็วในการมี autoantibodies เทียบกับ 40 TAA ที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและ 27 TAA ที่ไม่เคยทราบว่าเกี่ยวกับโรค

นางสาว Daniyah Alfattani นิสิตปริญญาเอกในกลุ่มนำเสนองานศึกษาค้นคว้าวิจัยสำหรับในการประชุม NCRI บอกว่า: “ผลการศึกษาวิจัยของพวกเราแสดงให้เห็นว่ามะเร็งเต้านมส่งผลให้เกิด autoantibodies กับแผงแอนติเจนที่เกี่ยวโยงกับเนื้องอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราสามารถตรวจพบโรคมะเร็งด้วย ความแม่นยำที่มีเหตุผลโดยการเจาะจง autoantibodies กลุ่มนี้ในเลือด 

นักค้นคว้าเจาะจงสามแผงของ TAAs ที่จะทดลอง autoantibodies ความเที่ยงตรงของการทดลองมากขึ้นในแผงควบคุมที่มี TAA มากขึ้นเรื่อยๆ แผงควบคุมของห้า TAAs ตรวจเจอโรคมะเร็งเต้านมอย่างแม่นยำใน 29% ของแบบอย่างจากผู้เจ็บป่วยโรคมะเร็งและก็เจาะจงอย่างถูกต้อง 84% ของตัวอย่างควบคุมว่าปราศจากจากมะเร็ง แผงควบคุมของเจ็ด TAAs ระบุมะเร็งได้อย่างถูกต้องใน 35% ของแบบอย่างโรคมะเร็งและไม่มีมะเร็งใน 79% ของตัวอย่างควบคุม แผงแอนติเจนเก้าตัวเจาะจงมะเร็งได้อย่างแม่นยำใน 37% ของแบบอย่างมะเร็งและไม่มีมะเร็งใน 79% ของการควบคุม

เราจะต้องพัฒนารวมทั้งตรวจตราความถูกต้องชัดเจนของการทดลองนี้ต่อไป” นางอัลฟัตตานีกล่าว “ อย่างไรก็ตามผลสรุปเหล่านี้กระตุ้นรวมทั้งชี้ว่าเป็นได้ที่จะตรวจสัญญาณโรคมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นเมื่อเราปรับแต่งความเที่ยงตรงของการทดลองแล้วจะให้โอกาสให้ใช้การทดสอบเลือดอย่างง่ายเพื่อแก้ไขการตรวจค้นโรคได้เร็วขึ้น 

ในตอนนี้นักค้นคว้ากำลังทดลองแบบอย่างจากผู้เจ็บป่วย 800 รายเทียบกับกลุ่มของเก้า TAAs รวมทั้งพวกเขามุ่งหวังความถูกต้องของการทดลองเพื่อปรับปรุงด้วยจำนวนที่มาขึ้น